Υπηρεσίες

· Σχεδιασμός πλαστικών μπουκαλιών
· Σχεδιασμός καλουπιών injection και φυσητών
· Παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων και φιαλών